background
Bird Bird Bird Bird Bird Bird Bird Bird
дата проведення розіграшу

Умови акції

Різноманіття подарунків: флешки на 32 Гб, термочашки для найсмачніших зігріваючих напоїв, добірка літератури, якій немає ціни! А також кодекси для наших поважних бухгалтерів! І ще купа всього для вас, наші любі підписники. Що для цього потрібно? Всього-на-всього: 1. Знайти в № 80 слова музичної тематики. 2. Зареєструватися по 5 вересня включно на сайті конкурсу nota.vobu.ua. 3. Побільше "схованок" знайди, і кращі виграєш подарунки.


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

«Спіймай свою ноту»

1. Преамбула

1.1. Це Положення про порядок проведення акції (далі – Положення) визначає порядок та умови проведення акції під умовною назвою «Спіймай свою ноту» (далі по тексту – Акція).

1.2. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, конкурсом, а це Положення не є публічною обіцянкою винагороди.

1.3. Перед участю в Акції особа, котра виявила бажання взяти в ній участь, зобов’язана ознайомитися з цим Положенням. Виконання умов участі в Акції підтверджує факт ознайомлення та повну і безумовну згоду відповідної особи з цим Положенням.

2. Загальні положення

2.1. Організатором акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік» (далі – Редакція/Організатор), код за ЄДРПОУ: 20021027, що знаходиться за адресою: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, буд. 3, оф. 49.

2.2. Акція «Спіймай свою ноту» проводиться Редакцією з метою популяризації серед дійсних і потенційних передплатників газети «Все про бухгалтерський облік» (далі – Газета) на умовах, викладених нижче.

2.3. Інформація про умови проведення Акції, реєстрацію Учасників Акції та про її результати розміщується на сайті Редакції – nota.vobu.ua (далі за текстом – сайт Редакції), а також може поширюватися Редакцією в інший не заборонений чинним законодавством спосіб, зокрема шляхом опублікування в пресі, оголошення на радіо тощо.

2.4. Факт реєстрації учасника на сайті Редакції є підтвердженням згоди такого учасника з умовами Акції та на використання його персональних даних відповідно до цілей проведення Акції в обсязі й порядку, визначеному чинним законодавством України.

3. Учасники акції

3.1. В Акції беруть участь повнолiтнi дiєздатнi особи, які знайшли 10 і більше тематичних слів (на тему «Музика») в № 80 газети «Все про бухгалтерський облік» і заповнили форму на сайті Редакції в період із «31» серпня 2020 року по «06» вересня 2020 року (далі – Учасники Акції).

3.2. Не допускаються до участi в Акцiї спiвробiтники Редакції.

3.3. Особи, які бажають стати учасником Акції, зобов’язані заповнити спеціальну форму на сайті Редакції. При цьому особа стає учасником лише за умови коректного заповнення всіх полів відповідної форми.

3.4. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність даних, зазначених ними під час заповнення форми на сайті Редакції.

Редакція залишає за собою право перевіряти достовірність наданих учасниками даних і не допускати до участі осіб у разі виявлення неправдивих або неточних відомостей.

4. Період і територія проведення Акції

4.1. Акція проводиться на всій території України, за винятком тимчасово окупованої території України відповідно до Закону України № 1207-VII від 15.04.2014 р. і зони проведення ООС.

4.2. Періодом проведення Акції є часовий проміжок із «31» серпня 2020 року по «06» вересня 2020 року включно (далі – Період проведення Акції).

4.3. Період проведення Акції може бути змінений Редакцією за власним рішенням самостійно або у зв’язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені раніше. Про таке рішення Редакція невідкладно повідомляє всіх дійсних і потенційних передплатників шляхом розміщення відповідного оголошення на сайті Редакції або в інший не заборонений законом спосіб.

5. Умови участі в акції

5.1. Аби стати учасником Акції, особа, яка відповідає вимогам пункту 3.1. цього Положення, повинна зареєструватися на сайті Редакції, заповнивши обов'язкові поля відповідної реєстраційної форми щодо 10 і більше тематичних слів (на тему «Музика») в № 80 газети «Все про бухгалтерський облік». Таким чином Учасник надає свою згоду на участь в Акції та погоджується з умовами Акції.

5.2. Реєстрація для участі в Акції стане доступною з 00:00 годин «31» серпня 2020 року.

5.3. «06» вересня 2020 року о 23:59 за Київським часом припиняється можливість заповнення форми Учасників на сайті Редакції.

6. Заохочення Акції

6.1. Фонд заохочень Акції (далі також – Заохочення) є обмеженим і становить таку кількість одиниць:

Подарунок

Кількість подарунків, які може бути
розіграно за період акції, шт.

Термочашка

15

Флеш-карта на 32 Гб

15

Радіоприймач

20

Журнал «Дніпро»

250

Добірка літератури

13

Податковий кодекс України

37

Журнал «Пізнайко»

250

Наклейки

250

6.2. Зазначені в пункті 6.1. цього Положення Заохочення розігруються комплектно (Комплект №1 та Комплект №2) відповідно до Розділу 7 цього Положення.

6.3. Редакція залишає за собою право збільшити кількість Заохочень або доповнити визначений пунктом 6.1. цього Положення перелік додатковими Заохоченнями, порядок розіграшу яких буде повідомлено додатково.

6.4. Зовнішній вигляд, характеристики (упаковка/об’єм, колір, розмір тощо) визначених цим Положенням Заохочень визначаються на розсуд Редакції.

6.5. Будь-яка заміна Заохочень грошовим еквівалентом та/або іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягають.

6.6. Отримання Заохочень не може виступати грошовим зобов’язанням, а є виключно додатковим благом для Учасників Акції. Не допускаються будь-які дії (операції/угоди/договори), де отримання Заохочення визначене предметом угоди.

6.7. У разі якщо Учасник Акції, який у визначеному цим Положенням порядку здобув відповідне право, не отримує (або не може отримати) Заохочення з причин, що не залежать від Редакції (збої в роботі поштових/кур’єрських служб, служб зв’язку, комп’ютерних систем і т.д.), відповідне Заохочення використовується Редакцією на власний розсуд.

6.8. Учасник, який отримав право на отримання відповідного Заохочення, має право відмовитися від його отримання, про що останній зобов’язаний повідомити Редакцію в письмовій формі (03058, м. Київ, а/с 12) та на електронну адресу peredplata8@vobu.ua не пізніше 3 (трьох) робочих днів із моменту оголошення переможців. У такому разі будь-які претензії Учасника Акції з питань, що прямо або опосередковано пов’язані з Акцією, не розглядаються та не приймаються Редакцією, а право на отримання відповідного Заохочення переходить до іншого Учасника відповідно до Розділу 7 цього Положення.

7. Порядок розіграшу заохочень

7.1. Заохочення, визначені пунктом 6.1. цього Положення, будуть розподілятися між Учасниками, які виконали умови Розділу 5 цього Положення, комплектно (Комплект №1 та Комплект №2) методом випадкової підбірки в 2 етапи таким способом:

7.1.1. 1 етап: із-поміж учасників, які знайшли 40 (сорок) і більше тематичних слів на тему «Музика» в № 80 газети «Все про бухгалтерський облік», буде визначено 50 (п’ятдесят) переможців, які отримають комплект Заохочень у вигляді Комплекта №1: «термочашка/флеш-карта на 32 Гб/радіоприймач + журнал "Дніпро" + добірка літератури/Податковий кодекс України + журнал "Пізнайко" + наклейки». Загальна кількість Заохочень на цьому етапі розіграшу така:

Подарунок

Кількість подарунків, які може бути розіграно за період акції, шт.

Термочашка

15

Флеш-карта на 32 Гб

15

Радіоприймач

20

Журнал «Дніпро»

50

Добірка літератури

13

Податковий кодекс України

37

Журнал «Пізнайко»

50

Наклейки

50

7.1.2. 2 етап: із-поміж учасників, які знайшли 10 (десять) і більше тематичних слів на тему «Музика» в № 80 газети «Все про бухгалтерський облік», буде визначено 200 (двісті) переможців, які отримають комплект Заохочень у вигляді Комплекта №2: «Журнал "Дніпро" + журнал "Пізнайко" + наклейки». Загальна кількість Заохочень на цьому етапі розіграшу така:

Подарунок

Кількість подарунків, які може бути розіграно за період акції, шт.

Журнал «Дніпро»

200

Журнал «Пізнайко»

200

Наклейки

200

7.1.3. Учасники розуміють і погоджуються з тим, що Заохочення у вигляді термочашки, флеш-карти на 32 Гб і радіоприймача, що розігруються на 1 етапі і входять до Комплекту №1, будуть розподілені між Переможцями випадково не більше 1 (одного) Заохочення (з-поміж зазначених вище в цьому пункті) на 1 комплект. Редакція буде розподіляти Комплекти №1 із-поміж Переможців Акції в довільному порядку. Аналогічний порядок розподілу Заохочень для Комплекту №1 застосовується і до добірки літератури/Податкового кодексу України (не більше 1 Заохочення в кожному Комплекті №1). Будь-які зауваження/скарги/заяви від Переможців щодо комплектності їхніх Заохочень Редакцією не приймаються.

7.1.4. У разі якщо після оголошення результатів Переможець бажає відмовитися від Комплекту №1 або Комплекту №2, він зобов’язаний упродовж 3 (трьох) наступних робочих днів повідомити про це Редакцію в письмовій формі. У такому разі право отримати відповідні Заохочення отримає той Учасник, який у результаті проведеної випадкової підбірки отримав 51 (для Переможців відповідно до пункту 7.1.1.) та 201 (для Переможців відповідно до пункту 7.1.2) місця відповідно.

7.1.5. Учасники, які стали Переможцями 1 етапу Акції (пункт 7.1.1.), автоматично позбавляються права участі в 2 етапі акції (пункт 7.1.2.).

7.2. Визначення переможців Акції здійснюється за допомогою одного з сервісів випадкового вибору (на розсуд Редакції), робота якого в будь-якому разі заснована на принципі випадкової вибірки. Редакція гарантує, що при виборі переможців Акції не існує (не буде існувати) жодних прихованих алгоритмів та/або будь-яких інших механізмів, із допомогою яких контролюється хід проведення Акції та/або визначення Переможців Акції.

7.3. Розіграш відбудеться о 15:00 «09» вересня 2020 року, результати якого будуть зафіксовані у відповідному протоколі проведення Акції.

7.3.1. Дізнатися про виграш подарунка Учасник зможе не раніше ніж через 24 (двадцять чотири) години після визначеного пунктом 7.3. цього Положення моменту проведення Розіграшу, вказавши електронну пошту, що була зазначена при заповненні форми реєстрації у відповідне поле для Переможців на сайті Редакції.

7.4. Кожен Переможець Акції зобов’язаний повідомити Редакцію в будь-якій зручній формі (на власний розсуд) протягом 5 (п’яти) робочих днів із моменту публікації на сайті Редакції результатів Розіграшу про бажаний спосіб отримання Заохочень одним із наступних способів:

направлення відповідного листа на e-mail: peredplata8@vobu.ua;

за тел.: (044)-495-20-60, 365-02-82.

7.4.1. Передача Заохочень може відбуватись особисто в руки Переможцю Акції за адресою Редакції (м. Київ, вул. Довженка, 7; із 09:00 до 18:00 год у робочі дні) або шляхом направлення за вказаними Переможцем Акції реквізитами через АТ «Укрпошта» або «Новою поштою» за рахунок Редакції.

7.4.2. Редакція залишає за собою право передати право на отримання одного із Заохочень до іншого Учасника Акції в порядку, визначеному пунктом 7.1.4. цього Договору, у разі, якщо Переможець Акції без обґрунтованих причин не виконав зазначене в пункті вище зобовязання.

7.5. Редакція видає/надсилає Учаснику відповідний Комплект Заохочень протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів із дати проведення розіграшу за умови надання повної адреси доставки.

7.6. Заохочення залишається у власності Редакції в разі, якщо протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів із дати проведення розіграшу Учасник не з’явився для отримання Заохочень або не повідомив адреси, на яку необхідно його вислати, або не забрав Заохочення із відділення поштового зв’язку протягом 5 (п’яти) робочих днів із моменту надходження відповідного Комплекта до вказаного Учасником відділення із причин, що не залежать від Редакції.

7.7. Редакція залишає за собою право в будь-який момент внести зміни в це Положення, про що буде повідомлено Учасників і потенційних Учасників Акції шляхом публікації відповідного оголошення на сайті Редакції, або поширене Редакцією в інший не заборонений чинним законодавством спосіб. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не було спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цього Положення.

7.8. Будь-які суперечки, скарги, зауваження Учасників щодо організації та проведення Акції розглядаються уповноваженими представниками Редакції в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.9. Редакція не несе відповідальності за роботу відділень поштового зв’язку, будь-які поштові помилки, затримки з доставкою поштових відправлень тощо.

7.10. Питання, не передбачені цим Положенням, що стосуються організації та проведення Акції, вирішуються уповноваженими представниками Редакції в межах, визначених чинним законодавством.

8. Дозволи та правові обмеження

8.1. Беручи участь в Акції Учасник Акції в повній мірі розуміє, усвідомлює та добровільно надає повну та беззастережну згоду на зйомку його на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, використання його фотографії, зображення та відеозапису з його участю при створенні відео- контенту, телевізійних передач, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції за умови дотримання вимог ст. 20 Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження відеоконтенту, рекламних та/або інформаційних матеріалів, телевізійних та/або інших передач про проведення Акції з його фотографіями, зображеннями, відеозаписами з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.

8.2. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його фотографії, зображення та відеозапису з його участю.

8.3. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення, фотографій та відеозапису з його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження відеоконтенту, телевізійних передач, рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображеннями, фотографіями та відеозаписів за його участю є безоплатним і не передбачає сплати будь-яких коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій або вимог майнового характеру до осіб, які здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів, фотографій, зображень і відеозаписів. Будь-яке надання такої згоди, передбаченої цим пунктом і пунктами 8.1. та 8.2. цього Положення розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

8.4. Учасник Акції надає дозвіл (згоду) на отримання від Організатора Акції смс-повідомлень (у т.ч. рекламного та/або комерційного характеру) та/або електронних листів (у т.ч. рекламного та/або комерційного характеру) та/або повідомлень у соціальних мережах відповідно за номером мобільного телефону, за адресою електронної пошти, за адресою профілю в соціальних мережах, які такий Учасник вказав під час заповнення реєстраційної форми на Сайті та/або які надав під час участі в Акції.

8.5. Заповнюючи форму на сайті Редакції усі Учасники Акції добровільно дають повну згоду на обробку їхніх персональних даних Організатором Акції будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (у тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу тощо), знеособлення та знищення їхніх персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем із метою формування та підтримання обізнаності про діяльність і проведення рекламних, маркетингових та інших заходів Редакції. Володільцем бази даних є ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік», місцезнаходженням бази даних і володільця є м. Київ, вул. Довженка, 7. Учасники Акції погоджуються, що володілець бази даних може доручити обробку персональних даних розпоряднику без попереднього повідомлення та без узгодження з ними. Учасники Акції погоджуються, що володілець та/або розпорядник бази даних можуть, не повідомляючи їх та не узгоджуючи з ними, передати їхні персональні дані, як у складі бази даних, так і окремо від неї, третім особам, у тому числі контрагентам володільця та/або розпорядника бази даних. Учасники Акції погоджуються, що у випадку передання їхніх персональних даних, як у складі бази даних Організатора Акції, так і окремо від неї, третім особам Учасники Акції не будуть претендувати та/або мати право на будь-яку винагороду або іншу компенсацію. Вказана згода надана з урахуванням вимог ст. 7, ст. 8 і ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» і діє безстроково та без обмеження території дії. Цим Учасники Акції засвідчують свою обізнаність про включення їхніх персональних даних до бази даних Організатора Акції, про можливість передачі їхніх персональних даних третім особам на розсуд володільця та/або розпорядника бази даних. Зміст їхніх прав, як суб’єктів персональних даних, згідно із Законом України «Про захист персональних даних», їм повідомлено та зрозуміло.

8.6. Відповідно до цих Правил Організатор не несе жодної відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили (форс-мажором) розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Організатора характеру, що виникають без його вини, поза його волею або всупереч його волі чи бажанню, і які не можна, за умови вжиття звичайних для цього заходів, передбачити та відвернути (уникнути), включаючи, але не обмежуючись: стихійні лиха природного походження (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті потрапляння блискавки, снігові замети, ожеледиця, значне пониження або підвищення температури повітря тощо); лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід із ладу машин та обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо); надзвичайні обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо); видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування; дії або вимоги, в тому числі неправомірні, органів державної влади чи місцевого самоврядування, що перебувають поза контролем і волею Організатора.

8.7. Організатор не несе жодної відповідальності щодо подальшого використання Заохочень Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасниками Акції скористатися наданими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

8.8. Організатор не несе жодної відповідальності за достовірність наданої Учасниками Акції інформації щодо контактів, за якими з ними необхідно зв’язуватись.

9. Прикінцеві обмеження

9.1. Усі результати Акції та/або рішення Організатора Акції є остаточними та оскарженню не підлягають.

9.2. Невиконання або неналежне виконання Учасником Акції цього Положення (у т.ч. недотримання механізму, порядку, строків проведення Акції або інших умов) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочення, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації, а результати участі цього Учасника в Акції визнаються недійсними.

9.3. У разі відмови Учасника Акції від отримання ним Заохочення, відповідно до умов цієї Акції, Учасник не має права вимагати від Організатора Акції будь-якої компенсації.

9.4. Проїзд до місця отримання Заохочення і в зворотному напрямку, проживання, харчування та будь-які інші витрати Учасників, понесені ними в зв’язку з їхньою участю в Акції, отриманням та/або використанням Заохочення оплачуються Учасниками самостійно, будь-якій компенсації чи поверненню не підлягають.

9.5. Повна інформація про умови проведення Акції викладена в цьому Положенні, з яким кожен охочий може ознайомитися на сайті Редакції.

9.6. У разі виникнення питань, спірних ситуацій або випадків, що неврегульовані цим Положенням та/або які допускають неоднозначне тлумачення цього положення чи умов проведення Акції, остаточне рішення приймається Організатором. При цьому рішення Організатора є остаточними й оскарженню не підлягають.

9.7. Організатор залишає за собою право призупинити або скасувати Акцію в будь-який час і за будь-якої причини без попереднього повідомлення.

9.8. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, у тому числі, але не виключно причини, викликані зараженням комп’ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якої іншої причини, що перебуває поза контролем Організатора, які спотворюють або стосуються виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Акції, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції.

9.9. Організатор не є податковим агентом щодо Переможців Акції у розумінні податку на доходи фізичних осіб і воєнного збору.

Подарунки для вас:

termo

ТЕРМОЧАШКА

Термочашки дозволяють підтримувати температуру холодних або гарячих напоїв. Сьогодні термочашки з термоефектом стали звичними виробами, якими користуються щодня.

cod

КОДИФІКОВАНИЙ ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС

Податковий кодекс України з урахуванням змін і доповнень станом на 01.07.2020 р.

cod

ДОБІРКА ЛІТЕРАТУРИ

Книжки, яким немає ціни!

ІНШІ ПОДАРУНКИ

Унікальні номери літературного журналу "Дніпро", найцікавіші випуски дитячого журналу "Пізнайко" та наклейки від газети "Все про бухгалтерський облік"!

Взяти участь:

Заповнюй форму
по 06.09.2020 р.